Esféricaren antolatzaileok natura- eta ondare-ingurunearekin zerikusia duen proiektu bat garatzeko lan egiten dugu.

1.- MUGIKORTASUN IRAUNKOR ETA IRISGARRIA: Garraio kolektibo eta irisgarriaren erabilera sustatzen dugu. Gune eta zerbitzu guztietarako irisgarritasun-politika aplikatzen dugu jaialdi osoan.

2.- GERTUKO PRODUKTUAK: Gertuko eta sasoiko produktuekin egindako proposamen gastronomikoa; tokiko hornitzaileak ditugu, jaialdia hartzen duten upeltegien inplikazioarekin batera.

3.- HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA. Zaborra gaika biltzeko uharte desberdinak ditugu, bai maila publikoan, bai ekitaldiaren ekoizpen-prozesu osoan.

4.- MATERIAL BIODEGRADAGARRI ETA NOBLEAK. Proposamen eszenografiko guztietan, baso jasangarrietatik etorritako eta FSC eta PEFC ziurtagiriak dituzten egurrak sartu ditugu. Jaialdiaren edizio bakoitzean erabilitako altzariak berrerabili egiten dira, elementu guztien oso iraupen luzea bermatuz.

5.- GENERO BERDINTASUNA. Ekitatea ekoizpen-ekipoetan eta kartel artistikoan, hizkuntza inklusiboa erabiltzen dugu gure komunikazio guztietan gure komunikazio guztietan.

6.- LURRALDEAREN INTEGRAZIOA. Jaialdiaren nortasun eta idiosinkrasia produktibo eta kulturalarekiko errespetua.

7.- ESKU-HARTZE ETA ERAIKUNTZA EFIMEROAK, jaialdiko eszenatokien paisaiaren eta ingurunearen fisionomia bere horretan gera dadin.

8.- PROIEKTU BIDERAGARRIA,lurraldearen eskalakoa, denboran iraunkorra eta finantzazio ugarirekin: publikoak eta pribatuak.

9.- LANDATASUNAK, jaialdia jenderik gabeko landa-ingurune batean da, eta eremu hori jaialdiaren bidez biziberritzen laguntzen du.

10.- ITZULKIN SOZIALA, EZ MONETARIOA, itzulkin ekonomikoaz gain, itzulkin soziala ere eragiten du Esféricak, jaialdiaren landa-ingurunearen kultura- eta gizarte-suspertzeari dagokionez.